Anna Skaffman

Jag har känt Cindy i trettio år och har under denna tid följt hennes utveckling och ständigt fördjupade kunskap. Hon är ytterst seriös i sitt utövande och med sin kunskap inom både traditionell och alternativ medicin har hon en bredd få kan matcha.