Signalsubstanser/Neurotransmittorer i urin

Enstaka neurotransmittor går att mäta med hjälp av labrixtest, då i urin. De neurotransmittorer/signalsubstanser vi mäter är följande: S- Serotonin GA – GABA DP – Dopamin E – Epinephrin/Adrenalin NE – Nephrine / Noradrenalin G- Glutamin

Nytt nu i höst är även Glycine (GLY), Histamine (HST), Phenethylamine (PEA)

Leave a comment