Mat och nutrition

Vad ska jag äta?

Du kanske har ett flertal olika matintoleranser eller inte bör äta vissa matvaror på grund av olika orsaker.  Inflammation blir allt vanligare, med kroniska sjukdomar som följd. Till kroniska åkommor räknas allergiska reaktioner, intoleranser, Alzheimers sjukdom, Parkinsons, MS, osteoporos, fibromyalgi, reumatism, ulcerös colit, Morbus crohn, cancer, fetma, högt blodtryck och många, många fler av våra vanligaste sjukdomstillstånd. Alla dessa uppkommer från systemisk inflammation och ett immunförsvar som arbetar för högtryck.

Mag- och tarmfloran är oerhört viktig för att vi ska hålla oss friska, pigga och starka. Faktum är att god tarmflora och matsmältning alltmer sammankopplas med god hälsa, önskat näringsupptag och flertalet av kroppens viktiga funktioner. Enzymbrist, låg produktion av magsyra och en irriterad, tarmslemhinna kan således ge upphov till näringsbrister och autoimmuna sjukdomar.

Jag hjälper dig gärna hitta dina vägar i detta på ett positivt och kreativt sätt. Jag samverkar med flera duktiga näringsmedicinare och kostspecialister från olika bakgrunder.