Hormontester i saliv

 Labrixtest är ett salivtest som är väldigt pålitligt, enkelt att utföra och det passar bra både vid mätning av enstaka hormoner eller mätning av hormonella obalanser (förhållande mellan olika hormoner). Mätning i saliv är väldigt stabilt för just hormoner och fördelen är också att man mäter vid flera tillfällen under dygnet, inte bara på morgonen som man ofta gör vid provtagning med blodprov.
Testet tas hemma (då det tas vid flera tillfällen under dygnet) och provsvaren skall sedan hanteras av en utbildad terapeut som kan sätta bra rekommendationer. Exempel på salivtester som går att utföra är kortisolkurva (4 tester under dagen), melatoninkurva (3 tester under dagen), dhea, alla fomer av östrogen (E1, E2, E3), progesteron och testosteron.

Jag samverkar med Labrix och Doctor´s Data Inc i USA. Hit kan vi skicka salivprover, urintester och analysera nivåer av olika hormon i kroppen. Dessa metoder används av universitets sjukhus till och med i Sverige. Trots detta är denna metod tyvärr inte särskilt använt i den svenska primärsjukvården.

Hormoner som du kan testa:

Östrogen

Progesteron

Testosterone

DHEA

Dygnskurva kortisol

Melatonin