Hälsoanalys med blodprover och hälsovägledning

Hälsoanalys innebär att vi gör en anamnes, hälsohistorik och nulägesanalys där vi samlar ihop alla dina gamla och nya data. På mottagningens egna labb kan vi vid behov göra mätning av artärstelhet och stressbalans samt blodproverna

HS-CRP (inflammationsprov + blodvärde),
Lipidprofil med blodfetter
blodsocker och HbA1C (långtidsblodsocker)

Vi gör också blodmikroskopi på levande blod: http://www.drseeger.com/ och torkat blod: http://www.sanpharma.com/sp/se/index.html.

Därefter gör vi tillsammans en gemensam handlingsplan och följer sedan upp detta vid kommande återbesök.